Skuteczna windykacja

Co trzeci przedsiębiorca narzeka na opóźnienia w płatnościach od swoich kontrahentów. Brak płynności finansowej może zwiastować nie małe kłopoty. Jak możemy rozwiązać problem z brakiem terminowych płatności? Otóż jest na to pewnie sposób. Odzyskaj swoje pieniądze przeprowadzając skuteczną windykację należności. Jak skutecznie przeprowadzić windykację dłużnika na każdym etapie procesu? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu.

 

Jak zacząć proces skutecznej windykacji?

Zatory płatnicze, powstają w wyniku nieuiszczania płatności w terminie przez kontrahentów. Takie działania niosą za sobą naturalnie swoje konsekwencje. Właśnie z tego powodu coraz więcej firm stara się znaleźć skuteczny sposób na odzyskanie swoich pieniędzy. Wielu polskich właścicieli firm bezustannie popełnia jeden zasadniczy błąd – zbyt długo czeka z rozpoczęciem procesu windykacji należności. Wynika to z chęci oszczędzenia sobie dodatkowej pracy jak i również złudnej wiary w to, że nierzetelny kontrahent w końcu dobrowolnie ureguluje swój dług.

Niestety statystyki już tak optymistycznego scenariusz nie przewidują. Prawdopodobieństwo, że nasz dłużnik nie ureguluje wierzytelności rośnie systematycznie każdego dnia. Z każdym miesiącem naszej bierności, zmniejsza się szansa na odzyskanie naszych należności.

Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie procesu windykacji jak najszybciej. Szybkie rozpoczęcie windykacji długu nie ze sobą szereg zalet. Im szybciej rozpoczniemy proces odzyskiwania swoich należności tym mniejsza jest szansa na przeterminowanie sprawy. A im szybciej zdecydujemy się na rozpoczęcie windykacji, tym większe szanse to, że szybko odzyskamy nasze pieniądze. Jeśli planujemy rozpocząć proces odzyskiwania długu, powinniśmy do tego poczynić odpowiednie przygotowania.
Aby cały proces windykacji przebiegał sprawnie, należy zebrać wszystkie nieopłacone faktury, umowę oraz korespondencje.
Skuteczna windykacja to działania podejmowane z proporcjonalnym nasileniem w czasie, a presja wywierana na dłużniku powinna być stopniowana.

Pierwszym etapem skutecznej windykacji jest polubowne załatwienie problemu. Takie czynności bazują na próbach nawiązania kontaktu z dłużnikiem. Przypomnienia o upływie terminu wystawionej faktury, za pomocą telefonu, sms lub poczty elektronicznej - wszelkie próby skontaktowania się z kontrahentem mają istotne znaczenie. Takie działania nazywamy prewindykacyjnymi, wchodzą one również w zakres windykacji na etapie polubownym.

Windykacja polubowna polega również na samym prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem. Warto postarać się potraktować dłużnika jak partnera i zwyczajnie spróbować się dogadać. Nasze szanse na szybkie odzyskanie długu mogą się zwiększyć o ile dłużnik odczuje, że mimo powstałej sytuacji nadal traktujemy go poważnie i wykazujemy chęci porozumienia się.

 

Skuteczna windykacja na etapie polubownym

Pierwszym etapem skutecznych działań windykacji jest windykacja polubowna, zwana również windykacją miękką.
Ma ona za zadanie zdyscyplinowanie dłużnika do spłaty długu za pomocą łagodnych zaś konsekwentnych form. To raczej próba nawiązania współpracy oraz dojście do porozumienia, w taki sposób, aby każda ze stron była usatysfakcjonowana.

Wynika to głównie z założenia, że nie za każdym długiem i nie za każdym brakiem płatności stoi zła wola spłacającego. Może się zdążyć również tak, że sam dłużnik posiada zakłócenia w płynności wypływów od swoich kontrahentów czego efektem jest brak opłat własnych zobowiązań. Może dłużnik sam potrzebuje  wsparcia, ponieważ znajduje się w nieprzystępnej sytuacji . Brak opłat ze strony kontrahenta, nie zawsze musi oznaczać, że ma on złą wolę wobec nas. Jeżeli dłużnik odpowiada na nasze telefony i wykazuje chęć opłaty długu, wówczas dochodzimy do przystępnego porozumienia. Uzgadniamy wysokość rat oraz terminy spłat.
Odzyskiwanie długu, zazwyczaj kończy się już na etapie windykacji polubownej, gdzie odchodzi do ugody. Po zakończeniu etapu negocjacji z dłużnikiem na bieżąco monitujemy, czy warunki porozumienia są przestrzegane.

 

Skuteczna windykacja - wezwanie do zapłaty

Kluczowe pytanie dotyczy tego, po jakim czasie możemy oddać windykacja do sądu. Zagadnienie to jest istotne nie tylko dla windykatora czy jego klienta, lecz także dla dłużnika. Najczęściej jest tak, że kierujemy sprawę windykacyjną w stronę postępowania-sądowego w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie odzyskać swoich należności. Poniektóre kancelarie windykacyjne prędko decydują się na oddanie sprawy na proces postępowania sądowego, zaś inne czekają z tym tak długo, jak to tylko możliwe. Nie ma tu więc jednej złotej zasady.
Ważne aby mieć na uwadze jak dużo czasu pozostało nam do upływu terminu ważności nieopłaconych dokumentów.

Decyzję o wniesieniu pozwu, musi być poprzedzona próbami kontaktu i porozumienia z zadłużonym za pośrednictwem monitów mailowych bądź pocztowych, a także rozmów z doradcami telefonicznymi bądź terenowymi.  Sędzia przed wydaniem wyroku powinien mieć świadomość, że wierzyciel próbował rozwiązać sytuacje jeszcze na etapie windykacji polubownej. Przed tym jak sprawa skutecznej windykacji zostanie przekazana na drogę postępowania sądowego wierzyciel musi wysłać przedsądowe wezwanie zapłaty do dłużnika.


Wezwanie to powinno zawierać informację o konsekwencji przekazania zadłużenia do postępowania sądowego w przypadku braku spłaty w określonym terminie. Tuż przed oficjalnym wszczęciem postępowania sądowego wierzyciel, lub jego pełnomocnik zbiera wszystkie dokumenty, które są powiązane ze sprawą windykacyjną. Koniecznie ustal dane dłużnika.
Jest to między innymi:  PESEL w przypadku osoby fizycznej czy NIP lub KRS w przypadku firmy. 
Wezwanie do zapłaty jest pismem, jakim może posłużyć się wierzyciel. Ma ono charakter oficjalnego dokumentu kierowanego do dłużnika. We wzorze dokumentu powinny znaleźć się informacje o zadłużeniu i przypomnienie o konieczności uregulowania możliwie w jak najkrótszym czasie płatności wraz z naliczonymi odsetkami karnymi.

Wezwanie do zapłaty w procesie skutecznej windykacji odgrywa niezwykle istotną rolę, ponieważ otwiera przed wierzycielem możliwość skierowania sprawy do sądu.
Poza tym jest elementem stosowanym zawsze podczas skutecznej windykacji na etapie polubownym, którego celem jest doprowadzenie do przedsądowego rozwiązania problemu długu. Wierzyciel wysyła przedsądowe wezwania do zapłaty, ponieważ jest do tego zobowiązany, za nim dojdzie do spotkania w sądzie.

Wynika to z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, jaka weszła w życie w styczniu 2016 roku. ,,Zgodnie z art. 187 przed złożeniem pozwu w sądzie konieczne jest podjęcie próby rozwiązania konfliktu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem polubownie."
Jak długo może trwać skuteczna windykacja na etapie polubownym? Okres ten może różnić się w zależności głownie od samego wierzyciela. Jeżeli współpracujemy z firmą windykacyjną to większe znaczenie mają możliwości finansowe samego dłużnika.
Jako zakończenie procesu spłaty długu uznajemy między innymi usunięcie danych osoby zadłużonej z biur informacji gospodarczych.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty nie posiada, żadnego konkretnego wzoru, na którym powinniśmy się opierać. Mimo to w skutecznym wezwaniu do zapłaty powinny się znaleźć takie dane jak:

  • Dane dłużnika oraz dane wierzyciela;
  • Data i miejsce sporządzenia skutecznego wezwania do zapłaty;
  • Podstawa windykacji, czyli umowa;
  • Kwota do zapłaty;
  • Termin spłaty długu;
  • Dane kontaktowe wierzyciela;
  • Informacja o skutkach braku ze strony dłużnika;
  • Czytelny podpis wierzyciela.


Dodatkowo w wezwaniu do zapłaty możemy podać numer rachunku bankowego, na który powinny być przelane środku. Numer na wezwaniu zawsze powinien być tożsamy z numerem na fakturze. Inaczej podchodzimy do wezwania pierwszego, a inaczej do wezwania zapłaty przedsądowego. Jednak od strony wierzyciela najważniejszym czynnikiem to fakt, by wezwanie do zapłaty okazało się skuteczne.

 

Skuteczna windykacja na etapie sądowym

Windykacja sądowa odbywa się w sądzie wskutek skierowania przez wierzyciela pozwu o zapłatę, a jej celem jest uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty, który jest podstawą do wszczęcia windykacji komorniczej, Windykacja sądowa jest skuteczną forma konfrontacji z dłużnikiem, nierespektującym terminów płatności.
Zazwyczaj już w ciągu 3 dni przygotowujemy odpowiednio sformułowany pozew. Zawarte w nim argumenty oraz potwierdzające dokumenty mają za zadanie przekonać sąd, co do sprawiedliwości wydania nakazu zapłaty. Jego uzyskanie oznacza dla nas już połowę sukcesu.

Dłużnik od momentu wydania nakazu zapłaty, ma 14 dni na spłatę całego zobowiązania wraz z kosztami windykacyjnymi. 
Jak długo może trwać skuteczna windykacja na etapie sądowym? Długość trwania postępowania sądowego zależy głównie od stopnia „zajętości” sądu. Samo oczekiwanie na rozpoczęcie sprawy o windykację należności, może trwać nawet do kilku miesięcy. Na wyrok i wydanie nakazu zapłaty trzeba czekać jeszcze kolejne kilka miesięcy. Jeśli nie dojdzie do wniesienia sprzeciwu, nakaz egzekucyjny zostaje uprawomocnionym, a wierzyciel wnosi do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Czas oczekiwania na klauzulę egzekucyjną może wynosić od 2 do 4 tygodni.

Skuteczna windykacje - odzyskanie długu

Jeżeli próby polubownego rozwiązania problemu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, nie ma na co czekać i należy wykonać skuteczną windykację na etapie sądowym. Jeśli dłużnik nie udowodni nam, że roszczenia wierzyciela są bezzasadne to otrzymanie nakazu zapłaty jest wyłącznie kwestią czasu.
Co następuje po uzyskaniu nakazu zapłaty? Po wydaniu nakazu zapłaty przez sąd, oczekujemy do dwóch tygodni, jeżeli dłużnik przez ten czas nie wzniesie sprzeciwu, wyrok zostaje uprawomocniony.

Jak przeprowadzić skutecznie windykację? Aby przeprowadzić skuteczną windykację należności zarejestruj się w programie windykacja-online.
Tam wprowadź nieopłacone faktury i czekaj na efekty pracy naszych prawników. Współpracujemy z klientem na każdym etapie windykacji. O postępach w sprawie windykacji dowiadujesz się z intuicyjnego panelu klienta. Konsekwentne wyegzekwujemy Twoje należności, niezależnie od wysokości wysokości długu. Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie windykacji.

Sprawdź jak działamy i zleć windykację na winadykacja-onlie.