zadowolony mężczyzna korzystający z windykacji online

Jak działa windykacja online ?

Zobacz jak łatwo odzyskasz należności dzięki windykacji-online.pl sprawdź wszystkie funkcje jakie oferuje serwis.

Sprawdź jak szybko odzyskasz swoje pieniądze

Dodaj dokument
do windykacji

Kancelaria zajmuje się
sprawą i wysyła wezwanie

W 80% nastepuje zapłata
ze strony dłuznika

Zakończenie windykacji

lub

Weryfikacja wszystkich
dokumentów i dłużnika

Kierujemy sprawe do sądu

Kierujemy sprawe
do komornika
i na giełdy długów

Dodaj dokument
do windykacji

Kancelaria zajmuje się
sprawą i wysyła wezwanie

Ściągnięcie długu
od dłużnika

W 80% windykacja
kończy się sukcesem

lub

Weryfikacja wszystkich
dokumentów i dłużnika

Kierujemy sprawę do sądu

Kierujemy sprawę
do komornika
i na giełdy długów

Zrealizowałeś zamówienie dla swojego klienta, wystawiłeś mu fakturę, lecz pomimo upływu terminu jej opłacenia, pieniądze nadal nie znalazły się na Twoim rachunku bankowym?

Dzwoniłeś wielokrotnie do dłużnika z przypomnieniem, wysyłałeś maile, lecz ciągle nie ma żadnego efektu?
Słyszysz jedynie zapewnienia, że pieniądze w końcu trafią na Twoje konto? A może klient tłumaczy się przejściowymi problemami finansowymi, urlopem księgowej czy awarią banku, z którego miał zostać dokonany przelew?

Skorzystaj z możliwości, jakie zapewnia windykacja online

Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie odzyskać swoich pieniędzy, to w żadnym wypadku się nie poddawaj. Dłużnik pewnie liczy na to, że odpuścisz sprawę lub dopuścisz do tego, że faktura ulegnie przedawnieniu.
Możesz zlecić swoją sprawę profesjonalnej firmie windykacyjnej, która nie pobierze od Ciebie jakichkolwiek opłat w postaci honorarium. Odzyskasz więc dokładnie tyle pieniędzy, ile jest Ci winny Twój dłużnik, wraz z należnymi odsetkami. Poniesiesz wyłącznie koszty administracyjne, takie jak opłata za dostarczenie pocztą wezwania przedsądowego.

W jaki sposób działa narzędzie do elektronicznej windykacji?

Windykację online zlecisz dosłownie w parę chwil.

Wystarczy, że wypełnisz formularz dostępny pod adresem: https://windykacja-online.pl/zlec-windykacje
Po przejściu na stronę, Twoim zadaniem będzie uzupełnienie danych własnej firmy oraz przedsiębiorstwa reprezentowanego przez dłużnika. Istnieje możliwość wskazania zarówno danych firmy, jak i osoby fizycznej będącej dłużnikiem.

  • Należy dokładnie uzupełnić nazwy obu podmiotów gospodarczych, numery NIP, adres swojej firmy oraz dłużnika, dane osoby, która będzie Cię reprezentować, dane kontaktowe (mail, telefon) własny oraz dłużnika.
  • Następnie opisujesz dokumenty, które dowodzą faktu powstania zadłużenia. Może to być na przykład faktura vat czy rachunek. Wpisujesz w formularzu online numer faktury lub innego dokumentu, kwotę należności, datę realizacji zamówienia, ostateczny termin opłacenia faktury, a także nanosisz ewentualne uwagi dodatkowe.
  • Zostaniesz także poproszony o dołączenie skanów dokumentów. Akceptowalne są różne formaty – między innymi pliki graficzne, tekstowe, pdf, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje multimedialne. Teraz jeszcze przed Tobą zadanie zaznaczenia, czy dokumenty te zostały potwierdzone lub zatwierdzone przez dłużnika.
  • Ostatecznym krokiem jest potwierdzenie zgody o przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia. Zlecenie windykacji online zajmie Ci nie więcej niż kilka minuty. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, wystarczy kliknąć przycisk „zleć windykację”. Po podpisaniu zgody na pełnomocnictwa do prowadzenia Twojej sprawy, możesz już wygodnie zasiąść w fotelu i oczekiwać na pomyślną realizację sprawy.

Poznaj funkcje windykacji online

Po zleceniu usługi windykacji, zostaniesz przeniesiony na swoje indywidualne konto w serwisie windykacja online. To właśnie tutaj będziesz mógł śledzić postęp w realizacji postępowania. Będziesz także otrzymywał powiadomienia drogą mailową. Kiedy pieniądze od dłużnika trafią już na Twoje konto bankowe, zostaniesz jeszcze poproszony o potwierdzenie tego faktu na swoim koncie.

Narzędzie to posiada między innymi praktyczną funkcję wyliczania należnych odsetek za zwłokę w zadłużeniu. Dzięki temu zdołasz w łatwy sposób zorientować się, ile pieniędzy w ostatecznym rozrachunku odzyskasz.

W jaki sposób przebiega windykacja online?

W momencie zlecenia windykacji elektronicznej, prawnicy rozpoczynają realizację działań zmierzających do tego, aby odzyskać Twoje pieniądze.

W razie dalszego braku efektu, kancelaria prawna sporządza profesjonalne pismo w postaci przedsądowego wezwania do zapłaty.

Obejmuje ono następujące
elementy:

Dane osobowe wierzyciela oraz dłużnika (w przypadku podmiotów biznesowych również nazwy firm).

Wartość zadłużenia na podstawie dokumentu potwierdzającego (np. faktury lub rachunku)

Podstawa prawna, która pozwala ubiegać się o odzyskanie długu (numer faktury, a także data jej sporządzenia)

Miejsce wystawienia przedsądowego wezwania, datę, a także podpis osoby wystawiającej

Termin uregulowania należności oraz sposób płatności, informację o ewentualnych konsekwencjach, jakie zaistnieją w przypadku dalszej zwłoki z płatnością (naliczenie odsetek oraz zainicjowanie procesu sądowego).

Przedsądowe wezwanie
do zapłaty

Po dostarczeniu formularzu z : danymi dłużnika, Twoimi danymi oraz dokumentami potwierdzającymi zadłużenie, sprawa zostaje skierowana do profesjonalnej kancelarii windykacyjnej. Postępowanie realizowane jest na etapie windykacji polubownej. Po wysłaniu wezwania do zapłaty ustalane zostają warunki spłaty długu zaakceptowane przez obydwie strony.

Jeżeli dłużnik nie wyrazi chęci spłaty zadłużona zostaje skierowane do niego przedsądowe wezwanie do zapłaty, które należy wysłać na zakończenie etapu windykacji polubownej.

Skierowanie sprawy
do sądu

Jeżeli mimo wezwań do zapłaty, dłużnik nie ureguluje zobowiązania, kancelaria windykacyjne kieruje sprawę do sądu. Sprawa sądowa może odbyć się w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Kiedy wyrok zostanie uprawomocniony, dłużnik będzie musiał nie tylko zwrócić wartość zobowiązania wraz z odsetkami, lecz także pokryć koszty postępowania sądowego.

Opłata sądowa jest naliczana proporcjonalnie do wartości przedmiotu sporu i wynosi czwartą część opłaty pobieranej od zwykłego pozwu. Jest to 1,25 proc. wartości przedmiotu sporu. Jednakże w każdej sytuacji opłata nie może być mniejsza niż 30 złotych. Jeśli więc żądamy w pozwie kwoty 10 tys. złotych to opłata sądowa wyniesie 125 złotych.

W postępowaniu zwykłym obowiązuje ogólna zasada zgodnie, z którą opłata od pozwu jest obliczana jako 5% wartości przedmiotu sporu. Jeżeli więc wartość przedmiotu sporu wynosi 10 000 zł (zakładając, że postępowanie zwykłe będzie w tej sprawie właściwe) to opłata od pozwu będzie stanowiła 500 zł.