zadowolony mężczyzna korzystający z windykacji online

Windykacja na koszt dłużnika

Sprawdź jak odzyskać cześciowo koszty poniesione na windykację swojej należności.

Nieopłacona faktura może doprowadzić nawet do upadku firmy

Po raz kolejny spotykasz się z sytuacją, że Twój kontrahent nie opłacił wystawionej faktury, bądź reguluje dług z opóźnieniem?

Brak płynności finansowej w przedsiębiorstwie znacząco blokuje jego rozwój, a ich nawarstwienie może doprowadzić nawet do upadku firmy. Zator finansowy może spotkać każdego przedsiębiorce.

Jak powinniśmy sobie z tym poradzić?

Złotym środkiem może okazać się windykacja na koszt dłużnika.
Każda należność posiada swój czas przedawnienia, po przekroczeniu tego terminu odzyskanie środków może stać się już nie możliwe.

Czas działa zdecydowanie na niekorzyść wierzyciela, wykonaj windykację na koszt swojego dłużnika i odzyskaj swoje pieniądze.

Czym jest windykacja na koszt dłużnika?

Nieopłacona faktura może doprowadzić każde nawet te dobrze prosperujące przedsiębiorstwo na skraj bankructwa.

W tym celu została wprowadzona ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w przypadku przekroczenia terminu płatności, wierzycielowi, który podejmował kroki windykacyjne należy się kwota 40, 70 lub 100 euro (euro przeliczone na złotówki według średniego kursu obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski), która jest rekompensatą za koszty odzyskiwania należności.

Jeżeli jednak okaże się, że koszty windykacji były większe, wierzycielowi należy się całkowity koszt poniesionych wydatków spowodowanych odzyskaniem długu nawet jeżeli przewyższą one kwotę 40, 70 lub 100 euro. Jeżeli windykacja będzie skuteczna już na etapie polubownym czego efektem są mniejsze koszty, wierzyciel również ma prawo domagać się pełnej kwoty (40, 70 lub 100 euro).
Wierzyciel nie ma obowiązku upominać się o zwrot rekompensaty, ponieważ przysługują mu za sam fakt odwlekania płatności.

Kwota rekompensaty zależy przede wszystkim od wartości świadczenia pieniężnego.

  • Możemy domagać się rekompensaty w kwocie 40 euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych.
  • Możemy domagać się rekompensaty w kwocie 70 euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 50000 złotych.
  • Możemy domagać się rekompensaty w kwocie 100 euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 500000 złotych.

Jest to doskonały sposób na bezkosztowo odzyskanie pieniędzy z nieopłaconych faktur.

Windykacja na koszt dłużnika - jak ją przeprowadzimy?

Kontrahenci nie płacą na czas?

Wykonaj windykacje na koszt dłużnika i odzyskaj swoje pieniądze.

Wypełnij formularz, w którym podasz dane swoje i kontrahenta oraz zamieść dokumenty potwierdzające dług. Zostaną one przekierowane do profesjonalnej kancelarii windykacyjnej. Fachowiec zapozna się z Twoją sprawą oraz rozpocznie skuteczne działanie w odzyskaniu należności.

Pierwszym etapem, do którego przystąpimy jest windykacja polubowna. Polega ona na zmotywowaniu dłużnika do uregulowania długu. W tym celu przeprowadzone są rozmowy telefoniczne, wysyłane SMS z przypomnieniem o spłacie zadłużenia oraz dostarczenie wezwania do zapłaty. Na tym etapie wierzyciel oraz dłużnik mogą wypracować harmonogram spłaty zobowiązania za pośrednictwem kancelarii. Ponad 90% spraw kończy się na etapie windykacji polubownej.

Jeżeli jednak dłużnik nie wyraża zainteresowania spłaty zobowiązania sprawa kierowana jest na etap windykacji sądowo - egzekucyjnej. W tym kroku sprawa zostaje skierowana do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. Jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania do terminu wskazane przez sąd, wierzyciel ma prawo skierować wniosek do komornika sądowego. Wtenczas odzyskanie pieniędzy odbywa się na drodze konieczności. Komornik dokonuje na wniosek wierzyciela zajęcie między innymi rachunków kont bankowych lub należących do niego ruchomości i nieruchomości.