Windykacja wewnętrznaWiększość przedsiębiorców obawia się korzystania z windykacji zewnętrznej, prowadzonej przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną. 

Rezygnują oni z takiej możliwości zwłaszcza ze względu na obawę przed utratą klienta. Są przekonani, że zlecając windykację zewnętrznej firmie doprowadzą do sytuacji, gdy nierzetelny klient nie złoży już więcej zamówienia.

Okazuje się jednak, że niekoniecznie tak musi być, zwłaszcza jeżeli zastosowane zostaną metody miękkiej windykacji.
Nie zawsze jednak konieczne jest przekazywanie postępowania w ręce specjalistycznego podmiotu.

Dowiedz się zatem w jaki sposób możesz prowadzić windykację wewnętrzną we własnym zakresie, aby mieć spore szanse na odzyskanie należności za nieopłaconą fakturę.


Windykacja wewnętrzna z wykorzystaniem miękkich metod


Zanim wniesiesz sprawę do sądu, rozpocznij najpierw od technik miękkiej windykacji.
Polegają one na tym, aby skłonić nierzetelnego kontrahenta do polubownego rozwiązania sporu.

W pierwszej kolejności prześlij na jego adres mailowy przypomnienie o płatności.
Umieść w treści wiadomości numer nieopłaconej faktury, kwotę do zapłaty, a także przypomnij o terminie, do którego płatność powinna była zostać wniesiona.

Pamiętaj o tym, aby tego typu ponaglenie przybrało łagodną, życzliwą formę.

Na razie unikaj uświadamiania dłużnikowi konsekwencji, jakie przyjdzie mu ponieść w przypadku dalszych opóźnień z uregulowaniem długu.

Oprócz zawiadomienia mailowego, możesz również przesłać ponaglenie sms oraz spróbować skontaktować się z kontrahentem telefonicznie.


Podejmij negocjacje z dłużnikiemJeśli klient nie reaguje na kilkukrotnie powtarzane ponaglenia, wtedy warto spróbować podjąć z nim negocjacje.

Są to rozmowy zmierzające do tego, aby poznać przyczyny zwlekania z płatnością za fakturę. Mogą być prowadzone elektronicznie, telefoniczne lub bezpośrednio w miejscu zamieszkania kontrahenta.

W razie takiej zasadności, możesz również zaproponować dłużnikowi dogodny dla niego sposób uregulowania płatności – np. w formie materialnej czy z rozłożeniem długu na raty.

Pamiętaj jednak o tym, aby nie ulegać emocjom, o co niestety łatwo w przypadku, kiedy brak zapłaty za realizację zamówienia zakłócił płynność finansową Twojej firmy.
Postaraj się jednak zachować emocje na wodzy i unikaj jakichkolwiek prób wymuszania zwrotu długu.
Niezgodne z prawem byłoby również ciągłe nachodzenie dłużnika w miejscu jego zamieszkania czy w siedzibie firmy.


Przedsądowe wezwanie do zapłaty


Jeśli negocjacje z dłużnikiem nie zamknęły pomyślnie sprawy, wtedy kolejnym krokiem jest sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty.
Mowa o dokumencie wskazującym nierzetelnemu kontrahentowi ostateczny termin spłaty zadłużenia.

Należy wysłać do niego formalne pismo, w którym znajdą się następujące informacje:

* Niepowtarzalny numer faktury, będący podstawą prawną żądania zwrotu należności,
* Kwota zadłużenia,
* Data i miejscowość wystawienia
* Wezwania do zapłaty,
* Ostateczny termin spłaty należności,
* Metoda uregulowania płatności,


dalsze kroki, które zamierzasz podjąć w przypadku braku pokrycia należności w wyznaczonym terminie (zwykle naliczanie odsetek oraz wniesienie postępowania na drogę sądową).

Warto mieć na uwadze, że w większości przypadków przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane w formie przesyłki pocztowej za potwierdzeniem odbioru.
Istnieje tylko jeden wyjątek od tej reguły – zapis o możliwości dostarczenia zawiadomienia mailem umieszczony w umowie sporządzonej wcześniej z klientem.


Umieszczenie dłużnika w bazach podmiotów zadłużonych


Kiedy kontrahent przekroczy termin spłaty długu zawarty w treści wezwania do zapłaty, wtedy możesz wykorzystać jeszcze jedną metodę miękkiej windykacji wewnętrznej.
Jest nią umieszczenie danych klienta w bazie dłużników, takiej jak chociażby Krajowy Rejestr Dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

Kiedy kontrahent znajdzie się w tego typu rejestrze, będzie miał nikłe szanse na otrzymanie kredytu czy zawarcie umowy o ubezpieczenie.
Może go to zatem skłonić do szybszej spłaty należności.
Jeżeli zaś wystawisz dług na giełdzie długów, wtedy zyskasz także szanse jego sprzedania innej osobie lub podmiotowi.

Pozwoli Ci to w krótkim czasie odzyskać chociaż część zaległej należności.


Wniesienie sprawy do sądu


Kiedy wszystkie metody miękkiej windykacji wewnętrznej zawiodą, wtedy pozostanie Ci już tylko wniesienie sprawy do sądu.
Zdołasz uniknąć wielu formalności, jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usługi e-Sądu.

Kiedy tylko wyrok osiągnie status wykonalności, wówczas dłużnik będzie zobowiązany sądownie do zwrotu zadłużenia.
W przeciwnym razie zostanie wobec niego wszczęte postępowanie komornicze.


A może jednak windykacja zewnętrzna?


Jeżeli metody windykacji wewnętrznej wydają Ci się zbyt skomplikowane i czasochłonne, wtedy zachęcamy Cię do zlecenia usługi windykacyjnej za pośrednictwem strony www.windykacja-online.pl.
Kliknij na przycisk „Zleć windykację”, wypełnij formularz, potwierdź zgody i oświadczenia, po czym prześlij elektroniczne zgłoszenie.
Automatycznie zostaną wyliczone odsetki na podstawie wprowadzonych danych i utworzone Twoje indywidualne konto.


W przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy, nie poniesiesz żadnych kosztów windykacji.
Wyrok sądowy zobowiąże dłużnika do pokrycia niemal wszystkich opłat.

Tobie pozostanie tylko uregulować koszty administracyjne, np. związane z przesłaniem wezwania pocztą do kontrahenta.