Windykacja należności

Przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że nieterminowe regulowanie należności ze strony kontrahentów oznacza nie tylko stres, ale może doprowadzić do ogromnych strat. Brak płynności finansowej w firmie, może doprowadzić nawet do jej zamknięcie, w szczególności gdy niedawno rozpoczęliśmy prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W jaki sposób osoby prywatne mogą przeprowadzić windykację należności? Czym jest windykacja należności? A także czy odzyskanie samodzielne należności może być bardziej opłacalne niż windykacja przeprowadzona przez firmę windykacyjną?

Czym jest windykacja należności?

Windykacja należności polega na dostosowaniu działań, które mają na celu wyegzekwowanie spłaty długu. Cała procedura windykacji należności odbywa się według obowiązujących przepisów prawnych. Podmiotem realizującym działania windykacyjne może być organizacja, osoba prywatna lub specjalistyczna firma windykacyjna. Krótko mówiąc windykacja ma na celu zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązania. 

Proces windykacji należności rozpoczyna się, w momencie gdy dłużnik nie spłacił na czas zobowiązania, a dodatkowo nie możemy z nim nawiązać kontaktu. 

 

Windykacje należności możemy podzielić na trzy etapy:

1) Windykacja należności polubowna - Windykacja polubowna, nazywana inaczej „windykacją miękką”, jest obligatoryjnym i pierwszym etapem egzekwowania długów. Jej przebieg często opiera się na stosowaniu narzędzi i komunikacji z dłużnikiem bez skierowania sprawy na drogę sądową. Działania jakie możemy podjąć realizując windykację na etapie polubownym to między innymi wysyłanie do dłużnika monitów, telefoniczne przypomnienie o zadłużeniu, wysłanie wezwania do zapłaty lub wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników lub przekazanie sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej.

2) Windykacja należności sądowa - to dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego. Na tym etapie dążymy do postępowania sądowego, którego efektem jest wyrok lub nakaz zapłaty, który jest podstawą do wszczęcia postępowania zabezpieczającego, a następnie egzekucyjnego takie jak czynności komornicze.

3) Windykacja należności, postępowanie egzekucyjne - Po uzyskaniu nakazu zapłaty z sądu i zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności sprawa trafia do komornika. Następnie poszukiwane są możliwe źródeł finansowania lub ewentualnego majątku, w celu odzyskania długu. Komornik sądowy może zająć środki na rachunku bankowym dłużnika.

 

Czy warto samodzielnie windykować należności?

Jeżeli powstałe opóźnienie w regulacji rachunków, faktur czy wynikającej z umowy należności niebezpiecznie się przedłuża, większość osób rozpoczyna samodzielne działania windykacyjne. Samodzielne windykowanie należności jest możliwe i nierzadko przynosi zadowalające efekty o ile posiadamy niezbędne narzędzia do jej wykonania oraz wytrwałość.

Co więcej, niestety częstym zjawiskiem jest fakt, że dłużnicy nie traktują działań wierzyciela poważnie, bagatelizując wysyłane pisma i nie odbierając telefonów. Aczkolwiek należy pamiętać, że windykacja jest procesem długim i wymagającym podejmowania wielu angażujących czynności.

Jeżeli nigdy wcześniej nie przeprowadzałeś windykacji należności, pownieneś pomyśleć o nawiązaniu współpracy z profesjonalnym windykatorem bądź zlecenia windykacji do specjalistycznego programu.

Skutecznym sposobem na zwiększenie efektów podjętych działań windykacyjnych może być zlecenie windykacji do kancelarii windykacjej za pomocą serwisu intenetowego.Na codzień znaczna większość wierzycieli woli skorzystać z profesjonalnej pomocy, ponieważ jest to zdecydowanie wygodniejsza forma, a co więcej zapewnię większą szansę na odzyskanie długu.

Spowodowane jest to tym, że firmy windykacyjne mają już wypracowane i skuteczne procedury związane z egzekwowaniem należności, a także potrafią poradzić sobie z nawet najbardziej opornym dłużnikiem.

 

Skuteczna windykacja należności

Jak widać, skuteczna windykacja długów to proces, który może nieco potrwać, a także wymaga specjalistycznej wiedzy. Aby przeprowadzić skuteczną windykację należności, powinieneś zlecić  ją profesjonalnej firmie windykacyjnej.

Skorzystaj z programu do odzyskiwania- windykacja-online.pl
Naszym zadaniem jest wsparcie wierzyciela na każdym etapie windykacji.
Realizujemy windykacje w imieniu firm oraz osób prywatnych.

Zapewniamy aktywną i bezpośrednią windykację należności polegającą na osobistych kontaktach z dłużnikami, w tym windykację terenową.Postępowanie sądowe prowadzimy tak aby uzyskać szybki tytuł wykonawczy.Sumienie współpracujemy z komornikami, a także bierzemy aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych.

Co więcej na bieżąco raportujemy o stanie prowadzonych spraw windykacyjnych wprowadzając ,,status windykacji” w panelu Klienta. 

Ile kosztuje zlecenie windykacji należności?

Gdy powstają zatory w płatnościach, przedsiębiorcy muszą podjąć szereg działań, aby odzyskać swoje pieniądze. Większość wierzycieli rozpoczyna swoje postępowanie windykacyjne od telefonów z monitem, czasem wizyt u dłużnika. Rozpowszechnioną praktyką jest również wysłanie wezwania do zapłaty. Ostatecznie sprawa windykacyjna może doprowadzić do sądu czego efektem jest wydanie nakazu zapłaty.Każda z tych czynności, nawet wykonywana niską częstotliwością, wiąże się z jakimiś kosztami.

Ile kosztuje zlecenie windykacji w programie windykacja-online? 

Cena windykacji należności na etapie polubownym

Windykacja na etapie polubownym to pierwszy krok prowadzący do odzyskania należności.

Polega ona między innymi na elastycznym podejściu wierzyciela do dłużnika poprzez podjęcie szeregu działań, których celem jest namówienie dłużnika do tego, aby z własnej woli zechciał uregulować swoje zobowiązania.

Cena za złożenie jednej windykacji wynosi 99 zł. netto - jest to cena obejmująca rozpoczęcie sprawy windykacyjnej. Każdy kolejno dodany nieopłacony dokument dla tego samego dłużnika to koszt 20,33 zł netto.

Dłużnik w dalszym ciągu nie odpowiada na próby kontaktu, co pozwala wykluczyć, iż przyczyną zaległości w zapłacie należności było przegapienie terminu płatności. Wysłanie wezwania do zapłaty przez prawnika wynosi 99 zł netto. 


Cena za przeprowadzenie windykacji należności z firmy zagranicznej

Co zrobić, gdy napotka Cię brak płatności od zagranicznej firmy? Jakie trudności możemy napotkać podczas windykacji należności z firmy zagranicznej? Międzynarodowa windykacja nigdy nie była bardziej prostsza i efektywna.
Zwalczamy wszelkie bariery związane z zagranicznym językiem, kulturą bądź legalizacją, ponieważ dzięki naszym wewnętrznym specjalistom kontaktujemy się z Twoim dłużnikiem w jego ojczystym języku.

Cena za przeprowadzenie windykacji należności z firmy zagranicznej wynosi 590 euro netto. 

Cena za windykację należności na etapie sądowym

Jeżeli dłużnik nie ma zamiaru spłacić zadłużenia, a sprawa zostaje skierowana do sądu, cena za windykację należności na etapie sądowym to 5% od wartości windykowanej kwoty. W tym przypadku koszty przerzucane są na dłużnika i zależne od kwoty długu


Jak przygotować się do windykacji należności?

Na każdym etapie odzyskiwania należności potrzebujemy innych dokumentów do jej skutecznego przeprowadzenia. Czym szybciej uda nam się odzyskać dług tym mniej dokumentów będziemy potrzebować do przeprowadzenia windykacji.

Windykację polubowną, inaczej taką próbą dojścia do porozumienia z dłużnikiem w celu jak najszybszego uregulowania należności, możesz rozpocząć tak naprawdę już kolejnego dnia po upływie terminu płatności. Najlepiej, jeśli dysponujesz dokumentem niewzbudzającym żadnych wątpliwości, np. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, fakturą VAT lub umową. 
Jeżeli jednak nie podpisałeś umowy, to wcale nie musi oznaczać, że wszystko stracone. Innymi dokumentami do przeprowadzenia windykacji na etapie polubownym może być: poświadczenie, porozumienie, oświadczenie, wymienione z kontrahentem wiadomości email.

Jeśli uda Ci się odzyskać dług już na etapie windykacji polubownej, to świetnie. Jeśli jednak próby polubownego dogadania się, nie przyniosła pożądanych efektów, nie pozostaje Ci nic innego jak skierowanie sprawy do sądu.
Jakich dokumentów potrzebujemy? Są to m.in.: odpis pozwu, dowód uiszczenia opłaty sądowej, odpis KRS lub wydruk z CEiDG oraz dokument na, który powołujemy się w pozwie czyli wezwanie do zapłaty.

 

Co może zrobić windykator aby wyegzekwować spłatę należności?

Oprócz wierzyciela i dłużnika w negocjacjach bierze aktywny udział również firma windykacyjna. Jest to niezwykle pomocne, ponieważ zapobiega sporom, wszelkim niedopowiedzeniom oraz umożliwia zachowanie efektywnego przebiegu spotkania.

Windykator posiada odpowiednią wiedzę, która umożliwia osiągnięcie porządnego efektu, jakim jest regulacja należności przez nierzetelnych dłużników.

Należy wspomnieć, że windykator nie jest komornikiem, a w procesie odzyskania należności przysługują mu odmienne prawa. Podczas wspomnianej już, windykacji polubownej, windykator ma prawo systematycznie przypominać dłużnikowi o jego zadłużeniu. Windykacja najczęściej przebiega przez pocztę lub kontakt telefoniczny. Windykator także, może złożyć osobistą wizytę w domu dłużnika.

Pracownik firmy windykacyjnej ma za zadanie zmobilizować do uregulowania należności, ale nie egzekwować jej za wszelką cenę. 

Co może zrobić komornik aby windykować należności?

Komornik działa na mocy wydanego przez sąd nakazu, a więc ma znacznie więcej praw niż sam windykator. Przede wszystkim może dokonać egzekucji komorniczej, czyli zająć majątek dłużnika oraz przeszukać jego posiadłość w poszukiwaniu bardziej wartościowych przedmiotów, których utrata byłaby dla osoby zadłużonej dotkliwa. 
Oprócz tego komornik ma całkowity wgląd do informacji o dłużniku, które mogą okazać się niezbędne do przeprowadzenia skutecznej egzekucji.


Prawne wskazówki dla skutecznej windykacji należności

Skuteczna windykacja należności to kluczowy element dla zachowania płynności finansowej każdej firmy. Wymaga to nie tylko odpowiedniej strategii, ale również ścisłego przestrzegania prawa. Przede wszystkim, należy zrozumie , że proces windykacji należności musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ważne jest również stosowanie odpowiednich narzędzi prawnych, takich jak wezwania do zapłaty, ugody, czy pozwy sądowe, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i sytuacją dłużnika. Dbałość o prawidłową dokumentację oraz korzystanie z pomocy profesjonalnych doradców prawnych może znacząco zwiększyć skuteczność procesu windykacji i zminimalizować ryzyko potencjalnych sporów.

Windykacja należności - Kluczowe przepisy prawne dla wierzycieli

Wierzyciele prowadzący proces windykacji należności muszą ścisłe przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, aby zapewnić legalność i skuteczność działań. Kluczowymi przepisami prawnymi, których należy przestrzega , są te dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności zgodność z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wierzyciele muszą również stosować się do przepisów dotyczących procedury windykacji należności, w tym określonych wymogów formalnych dla wezwań do zapłaty oraz terminów przedawnienia roszczeń. Ponadto, w przypadku sporów, należy pamiętać o konieczności przestrzegania procedur sądowych, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Zrozumienie i skrupulatne przestrzeganie tych przepisów stanowi niezbędny fundament skutecznej i zgodnej z prawem windykacji należności. Dlatego też, wierzyciele często korzystają z pomocy specjalistów prawa lub kancelarii prawnych, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami oraz optymalną ochronę swoich interesów.

Prawne wyzwania w procesie windykacji należności

Proces windykacji długów niesie ze sobą szereg wyzwań prawnych, z którymi wierzyciele muszą się zmierzy , aby osiągnąć sukces. Jednym z głównych wyzwań podczas windykacji należności jest zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, szczególnie w kontekście przechowywania i przetwarzania danych klientów oraz dłużników. Dodatkowo, istnieją różnice w przepisach dotyczących windykacji należności między różnymi jurysdykcjami, co może komplikować proces dla firm operujących na różnych rynkach. Ponadto, napotyka się także na trudności związane z egzekwowaniem należności od dłużników działających za granicą, gdzie przepisy i procedury mogą być jeszcze bardziej zróżnicowane.

Dlatego też, aby skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami, niezbędne jest posiadanie wsparcia profesjonalnych doradców prawnych, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze windykacji oraz zgodności prawnej. Dzięki temu wierzyciele mogą skuteczniej radzić sobie z wszelkimi trudnościami prawno-windykacyjnymi i maksymalizować odzyskiwanie swoich należności.

Windykacja należności bez ryzyka

Dzięki współpracy profesjonalnych prawników z serwisem mamy możliwość prowadzenia windykacji należności w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem dzięki platformie windykacja-online.pl. Ta innowacyjna platforma oferuje prostą i bezpieczną formę zlecenia windykacji online.

Wystarczy odwiedzić stronę internetową windykacja-online.pl i wypełnić dostępny formularz zlecenia windykacji, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W formularzu można łatwo wprowadzić niezbędne dane, takie jak informacje o własnej firmie, dłużniku oraz szczegóły dotyczące zadłużenia.

Po wypełnieniu formularza, można szybko i bezpiecznie zlecić windykację należności, a platforma windykacja-online.pl zajmie się resztą procesu. Dzięki prostemu interfejsowi i zgodności z prawem, użytkownicy mogą prowadzić windykację należności bez ryzyka naruszenia przepisów czy wystąpienia problemów prawnych. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które umożliwia skuteczne odzyskiwanie zaległych płatności bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów ani ryzyka.