WINDYKACJA BEZPOŚREDNIA - CZYM JEST I JAK SIĘ JĄ PRZEPROWADZA?

Windykacja oznacza dochodzenie roszczeń, dopuszczając wszystkie działania, które nie łamią obowiązującego prawa, ażeby odzyskać utracone rzeczy czy pieniądze. Istnieją różne jej rodzaje, związane z różnorodnymi metodami pracy. 

Windykacja bezpośrednia jest czasem koniecznością i oznacza po prostu skoordynowane działania terenowe, mające na celu odzyskanie długu. Ze sposobu tego korzysta się w sytuacji, gdy inne, mniej dosadne środki nie przynoszą żadnych rezultatów. Jak dokładnie wygląda windykacja bezpośrednia? Jakie czynności wchodzą w jej skład? 


Windykacja bezpośrednia - wyjaśnienie terminu 

Na początkowym etapie działania każdy dłużnik otrzymuje specjalne pisma upominające, które mają na celu przypomnienie o konieczności uregulowania długu. Otrzymuje też telefoniczne wezwania do zapłaty. Jeśli jednak nie reaguje na powtarzające się sygnały tego typu, konieczna staje się bezpośrednia konfrontacja. 

Windykacja bezpośrednia prowadzona jest przez windykatora terenowego i zwana jest inaczej właśnie terenową. Wskazuje na szereg działań, podejmowanych w trakcie kontaktu w cztery oczy z dłużnikiem - w jego miejscu zamieszkania, albo też w w siedzibie jego firmy.

Jeśli windykacja bezpośrednia w formie polubownej nic nie da, konieczne jest wstąpienie na drogę sądową, by odzyskać swój dług. 


Windykacja bezpośrednia - przebieg działań 

Wbrew temu, co twierdzi wiele osób, windykacja bezpośrednia nie ma na celu zastraszania dłużnika - jej celem jest dojście do porozumienia, jak też wyjaśnienie dlaczego w ogóle doszło do sytuacji braku spłaty zobowiązania. Dobry windykator powinien być na tyle bystry, cierpliwy i konsekwentny, ażeby umieć dotrzeć do prawdy, jak też przedstawić dłużnikowi konsekwencje dalszego odmawiania spłaty długu. 

Jednocześnie musi zaznaczyć, że nie trzeba wcale wchodzić na drogę sądową i komorniczą, ponieważ dobra wola jest tu kwestią kluczową - jeśli taką wolę dłużnik posiada, to możliwe jest rozpisanie spłaty zobowiązania na wygodne raty, albo ustalenie nieco dalszego terminu spłaty zobowiązania. 


Dobry windykator powinien być świetnym mówcą, ale jeszcze lepszym negocjatorem. Musi bowiem wynegocjować dogodne dla obu stron warunki spłaty zobowiązania. 


Do innych jego zadań należy:

  • ustalenie sytuacji osobistej dłużnika (w tym również majątkowej czy gospodarczej)
  • wyjaśnienie powodów powstania długu
  • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w otoczeniu dłużnika
  • podpisanie ugody. 

Ta ostatnia czynność jest niezwykle istotna, ponieważ na podstawie podpisanej ugody możliwe jest uniknięcie przedawnienia roszczenia.


Windykacja bezpośrednia - kto się nią zajmuje? 

Wszelkimi działaniami związanymi z windykacją bezpośrednią zajmuje się windykator terenowy - specjalnie w tym celu wyszkolony. Musi posiadać odpowiednie cechy charakteru, które sprawiają, iż jest brany za osobę kompetentną, a jednak empatyczną, wyrozumiałą, a jednocześnie stanowczą. Musi cechować się nienaganną prezencją oraz posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego, gospodarczego i cywilnego.

Istnieje wiele firm windykacyjnych, które szkolą swoich pracowników w odpowiedni sposób, by mogli zostać zdolnymi windykatorami terenowymi. Warto korzystać właśnie z pomocy tych firm, które swoim doświadczeniem i skutecznością udowodniły, iż należycie wykonują oni powierzoną pracę.