WINDYKACJA BANKOWA - CZYM JEST I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

Termin "windykacja" oznacza dochodzenie swoich należności przy pomocy wszystkich dostępnych metod, dopuszczalnych w prawie. Zwykle chodzi tu o polubowne załatwienie całej, niemiłej sprawy, choć czasem niektórzy wyjątkowo uparcie odmawiają zwrócenia zagarniętej sumy pieniędzy, albo innych dóbr, jakie im się nie należą. 

Windykacja bankowa jest specyficznym rodzajem windykacji, obowiązującym w sytuacji, gdy dana osoba zaciągnęła kredyt w banku, a następnie przestała go spłacać. Ponieważ problemy kredytowe dotyczą niemal każdego (w końcu niewiele jest obecnie osób, które nie mają, nie miały lub nie będą niebawem starały się o jakiś kredyt), warto zapoznać się z dokładnymi informacjami na ten temat. Czym jest windykacja bankowa i jak się ją przeprowadza? 


Czym jest windykacja bankowa?

Nie tylko zwykli obywatele czy przedsiębiorcy mogą mieć trudności z dochodzeniem swoich finansowych roszczeń - taka sytuacja może spotkać również i bank. Jest to instytucja, która udziela pożyczek na różne, mniejsze i większe kwoty, licząc oczywiście na zysk, podczas gdy dany klient zyskuje od razu dużą sumę pieniędzy. 

Mimo że banki prowadzą dosyć ścisłą selekcję, nie udzielając kredytu (tym bardziej dużego) osobie, która nie będzie raczej w stanie go spłacić, czasem zdarzają się sytuacje, gdy ktoś kto dostał szansę zawodzi.

Bank liczy na terminowe spłaty kredytów - wszystko jest zawsze dokładnie rozpisane w umowie kredytowej i dłużnik powinien się jej trzymać. Wszelkie trudności zaś powinny być na bieżąco rozwiązywane w danym banku, ponieważ obu stronom zależy na spłacie. 

Zdarza się jednak, że jakiś człowiek odmawia uregulowania spłaty, nie płaci rat bez uprzedniej informacji o tym (by spróbować znaleźć rozwiązanie), a wręcz nie reaguje na ponaglenia ze strony banku i próby kontaktu. W takiej sytuacji bank nie ma innej możliwości, jak tylko wejść na drogę prawną, by odzyskać swoje pieniądze. Podjęte przez niego działania mają charakter windykacyjny - dlatego mówimy o windykacji bankowej. 


Jak działa windykacja bankowa? 

W różnych bankach windykacja może przebiegać w nieco odmienny sposób - każdy ma bowiem dokładne, inne wytyczne na wypadek takiej sytuacji (niestety, jest to dużo częstsze, niż wszyscy by chcieli). Zawsze jednak windykacja przebiega etapami i wszystko zależy od reakcji klienta.

Warto wiedzieć, że wysyłanie wiadomości ponaglających jest już początkiem działań windykacyjnych - to tak zwana windykacja wstępna, w czasie której przedstawiciele banku starają się skontaktować z dłużnikiem, przypominając mu o długu. 

Czasem opóźnienie jest bowiem kwestią zapominalstwa. Do tego etapu w ogóle by zaś nie doszło, gdyby ktoś, kto wpadł w kłopoty finansowe, skontaktował się od razu z bankiem - istnieją bowiem na przykład możliwości odroczenia spłat w danych sytuacjach. Jeśli jednak ktoś nie zapomniał o zapłacie, ale nie kontaktuje się z bankiem, nadchodzi konieczność wystosowania specjalnego pisma. 


Kolejne etapy windykacji bankowej to:

  • działania terenowe, w czasie których przedstawiciel banku osobiście ma się spotkać z danym dłużnikiem, żeby skłonić go do spłaty długu
  • wypowiedzenie umowy kredytowej
  • po upłynięciu okresu wypowiedzenia umowy kredytowej następuje wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego (dokumentu służącego do zajęcia i sprzedaży na przykład zadłużonego samochodu, bez konieczności pośrednictwa sędziego)
  • rozpoczęcie egzekucji z pomocą komornika, który w celu odzyskania należności banku może na przykład zająć pensję, mieszkanie, albo jakieś cenne przedmioty (zaczyna się od zajęcia konta w banku, o ile jest na nim odpowiednia suma pieniędzy). 

Opłaty za postępowanie windykacyjne 

Jeśli ktoś bardzo dokładnie przeczytał swoją umowę kredytową z bankiem, wie zapewne, że wszelkie działania o charakterze windykacyjnym - mimo że prowadzone w interesie banku - nie są działaniami darmowymi. Skoro na przykład jakiś przedstawiciel banku musi fatygować się do domu danego dłużnika, nie robi tego bez zapłaty - a zatem kosztami ktoś musi zostać obciążony. 

Banki mają ustalone kwoty za konkretne działania i za wszystkie naliczają sobie opłatę - bez względu na to, czy chodzi o podróż, czy o kontakt telefoniczny, albo monit listowny. 

Do tego dochodzą jeszcze odsetki za dni zwłoki - naliczane również zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zawartymi w podpisanej umowie. Windykacja bankowa jest zatem czymś, czego lepiej unikać będąc klientem. Czasem bank nie ma innego wyjścia i musi podjąć odpowiednie kroki, by odzyskać dług.