Windykacja auta


Windykacja auta - co zrobić, gdy nie starcza na raty? 

Wziąłeś wymarzone auto na kredyt, gdy byłeś w zadowalającej sytuacji finansowej.
Stała praca, perspektywy rozwoju, poczucie stabilizacji. Teoretycznie nic nie mogło się zepsuć.

Niestety, życie potrafi zaskoczyć.
Utrata pracy, nagłe wydatki, nieudana inwestycja – wszystko to potrafi się zbiec w najmniej oczekiwanym momencie.

Co zrobić, by jakoś dogadać się z bankiem?

Nie uciekniesz przed pytaniami odnośnie windykacji auta

Bank zwróci się do Ciebie z pytaniem o powody braku spłaty kredytu już po pierwszym spóźnieniu.
Na nic więc Twoje plany odnośnie późniejszej spłaty „dwóch lub trzech rat” razem.

Niestety, tak to nie działa.
Jeśli nie zapłaciłeś jednej raty, bank upomni się niezwłocznie o swoją własność.

Nie ignoruj pism bankowych i jak najszybciej staraj się uregulować płatności.

To ważne, ponieważ już po 4-rech niespłaconych ratach dług zostanie przekazany windykacji.

Konsekwencje opóźnień nigdy nie są przyjemne. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet po sprzedaży auta na licytacji nie wystarczy pieniędzy na spłatę zobowiązań.
Mowa tu przede wszystkim o kosztach windykacji. Jeśli doprowadziłeś do opóźnienia w spłacie długu, jak najszybciej umów się z bankiem w kwestii regulacji płatności.

Jak banki zabezpieczają kredyty na samochody?


Każda umowa kredytowa – nie tylko ta dotycząca samochodu – jest odpowiednio zabezpieczana przez bank. To nie wymysł banków.
Takie obostrzenie wynika z przepisów polskiego prawa.  

W przypadku pożyczek udzielanych na kupno samochodu najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest tzw. zastaw rejestrowy.
Z chwilą jego ustanowienia wierzyciel nabywa prawo dochodzenia zaspokojenia długu z obciążonej rzeczy – nie ma znaczenia, czyją własnością jest dana rzecz.

Żeby zastaw rejestrowy doszedł do skutku, konieczne jest podpisanie specjalnej umowy zastawniczej. Jest ona zawierana między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawca) i wierzycielem (zastawnikiem).
W tego typu umowie określa się dokładnie, co ma być przedmiotem zastawu.
Może być to samochód. Oznacza to, że w przypadku problemów ze spłatą długu możliwa jest windykacja auta.

Innym sposobem zabezpieczania wierzytelności jest przewłaszczenie. Bank po podpisaniu umowy staje się właścicielem auta, jednakże możliwe jest ustalenie, że kredytobiorca będzie użytkował samochód.
W momencie, gdy dłużnik spłaca całe zobowiązanie, przewłaszczenie się kończy. Od tego momentu auto należy do byłego kredytobiorcy.

Co ważne, w przypadku, gdy dług nie zostanie uregulowany, a wartość przewłaszczonej rzeczy przewyższa wartość kredytu, wówczas bank zwraca nadwyżkę.

Kto dokonuje windykacji auta?


Warto dodać, że windykacją samochodu rzadko kiedy zajmują się same banki. Obowiązek ten spada zwykle na firmy windykacyjne.

Dzieje się tak z kilku powodów.
Po pierwsze – procedura windykacji jest dosyć skomplikowana i czasochłonna.
Ponadto może wytwarzać zbyt dużo dodatkowych kosztów. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej i nie spłacisz raty kredytu, szybko skontaktuj się z bankiem. Nie unikaj kontaktu. Dzięki temu uda Ci się dogadać z kredytodawcą – pracownicy zwykle idą na rękę klientom, jeśli wyjaśni im się sytuacje i dotrzyma przyrzeczenia.

Pamiętaj, że firma windykacyjna ma konkretne uprawnienia.

Windykator to nie komornik.
Oznacza to, że nie może on dokonywać egzekucji majątku. Nie daj się, jeśli firma windykacyjna zacznie Cię straszyć.
Bez decyzji sądu windykator nic nie może zrobić.
Dlatego absolutnie nie gódź się na przekazywanie samochodu, nieruchomości lub innych wartościowych rzeczy firmie windykacyjnej. 

Egzekucji dokonuje wyłącznie komornik.

Jak poradzić sobie z długiem?


Jeśli wiesz, że możesz mieć kłopoty finansowe, od razu skontaktuj się z bankiem. Nie czekaj, aż rata przepadnie.
Lepiej uprzedzić bank o tym, że coś może się wydarzyć.
To pozwoli na znalezienie najbardziej korzystnego rozwiązania zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy.
Być może bank pozwoli np. na rozłożenie spłaty na dłuższy okres przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty poszczególnych rat.