Wezwanie do zapłaty drogą elektroniczną


Nowe przepisy, które właśnie weszły w życie powodują, że wezwanie do zapłaty będzie można wysłać również drogą elektroniczną do dłużnika. To z pewnością obniży koszty windykacji online. 

Do tej pory wchodził w grę tylko list polecony lub dostarczenie wezwania do rąk własnych od dzisiaj się to zmienia. 

Jest jedno ale, wysyłka wezwania online musi być przewidziana w stosownej umowie między firmami lub osobami prywatnymi. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z elektronicznego wysłania (email, systemy do wysyłki wezwań) tego typu dokumentów, musimy zadbać o umieszczenie stosownego zapisu w umowie, mówiącego o takiej możliwości. 


Firmy windykacyjne będą wymieniały informacje między sobą


Nowe regulacje zakładają i narzucają, że biura informacji gospodarczej będą zmuszone, aby wymieniać między sobą informacje o dłużnikach. 

Dzięki temu firmy, które chcą sprawdzić swoich kontrahentów w bazach tych wywiadowni, będą miały szybki dostęp do większego zakresu informacji. 

Dotychczas, było tak, ze jeśli ktoś chciał uzyskać informacje, będące w posiadaniu różnych biur lub wywiadowni, musiał składać osobne zapytanie do każdego z nich. 

Teraz wystarczy jeden wniosek i sprawa załatwiona.


Wywiadownie będą analizowały wszelkie dane, dzięki temu klient otrzyma nie tylko pełne dane o swoim kontrahencie, z którym chce zawiązać relacje biznesowe, ale także rzetelną informację o jego kondycji finansowej oraz rekomendację w sprawie dalszej ewentualnej współpracy.


Do tworzenia rzetelnych raportów, biura informacji gospodarczej będą mogły pobierać dane z wybranych rejestrów publicznych (PESEL, REGON, CEiDG, KRS, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz mającego ruszyć za kilkanaście tygodni Rejestru Należności Publicznoprawnych). 

Z pewnością pomoże to w szybszym sprawdzeniu danych o kontrahentach. Dostęp do rejestrów będą mieli również klienci biura, o ile nie ograniczają tego przepisy dotyczące poszczególnych rejestrów.