Porady windykacyjne

2018-05-14 07:46:37


Windykacja firmy


Obawiasz się, że już nie odzyskasz pieniędzy, które należą Ci się za wykonanie zamówienia dla swojego klienta? Wykonałeś usługę lub dostarczyłeś towar w wyznaczonym terminie, jednak nie możesz się doprosić o swoją należność. Rozpocznij zatem tak szybko jak to tylko możliwe windykację firmy nierzetelnego kontrahenta. Pamiętaj o tym, że im szybciej rozpoczniesz działania zmierzające do odzyskania długu, tym większe będą Twoje szanse na sukces. Po roku faktura może już ulec przedawnieniu i wówczas nie odzyskasz już zaległych środków.

Obawiasz się tego, że będziesz musiał chodzić w nieskończoność po sądach? Nie musisz prowadzić działań windykacyjnych wyłącznie na własną rękę. Możesz już od początku korzystać ze wsparcia profesjonalnej kancelarii prawniczej. Pozwoli Ci to oszczędzić nie tylko nerwy i czas, lecz także pieniądze. Pod warunkiem, że zlecisz windykację przy użyciu formularza dostępnego na stronie www.windykacja-online.pl. Jego wypełnienie zajmie Ci zaledwie kilka minut, po czym doświadczeni prawnicy zajmą się Twoją sprawą. Tobie pozostanie jedynie sprawdzanie postępów w realizacji postępowania na automatycznie utworzonym koncie. System wyliczy również należne Ci odsetki, dzięki czemu zdołasz się zorientować, ile dokładnie zwróci Ci Twój dłużnik.

Jak zlecić windykację firmy?

Aby skorzystać z usług windykacji prawniczej, należy po znalezieniu się na stronie głównej serwisu Windykacja Online kliknąć w przycisk „Zleć windykację”. W tym momencie wyświetli się elektroniczny formularz, który trzeba będzie wypełnisz. Wskazujesz dane osobowe, teleadresowe oraz identyfikacyjne obu stron sporu – dłużnika oraz wierzyciela.

Następnie załączasz pliki dokumentujące istnienie zadłużenia, takie jak faktury, rachunki czy umowy. Należy je dokładnie opisać, wskazując między innymi kwotę zadłużenia, datę do której faktura powinna była zostać opłacona, numer faktury oraz dodatkowe uwagi. Oprócz tego konieczne jest jeszcze tylko zaznaczenie wymaganych zgód i oświadczeń oraz udzielenie firmie windykacyjnej pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy Twojej firmy. Sprawdź jeszcze poprawność wprowadzonych danych i już możesz wysłać wypełniony formularz.

Jakie kroki podejmie firma windykacyjna?

Prawnicy prowadzący Twoją sprawę, rozpoczną od zastosowania polubownych metod windykacji, nazywanych miękką windykacją. Polegają one na tym, aby skłonić nierzetelnego kontrahenta do pokrycia należności bez konieczności wnoszenia sprawy na drogę postępowania sądowego.

W pierwszej kolejności do dłużnika przesyłane są monity przypominające. Przyjmują one życzliwą formę, zachęcającą do szybkiego uregulowania należności. Zwykle są wysyłane w formie mailowej lub SMS. Firma windykacyjna następnie podejmuje próby negocjacji. Mogą zostać one przeprowadzone telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio – w miejscu zamieszkania dłużnika. Zgodnie z polskim prawem, nie mogą mieć one charakteru ciągłego nagabywania czy straszenia. Chodzi raczej o to, aby w życzliwy sposób dojść z nierzetelnym kontrahentem do kompromisu. Prawniczy starają się zatem poznać faktyczne przyczyny zwłoki w spłacie należności i w miarę możliwości proponują korzystną dla dłużnika formę spłaty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Zdarza się jednak, że przedstawiciel zadłużonej firmy pomimo wielu ponaglań i prowadzonych negocjacji w dalszym ciągu nie zamierza spłacić długu. W takiej sytuacji firma windykacyjna sporządza w imieniu wierzyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty. Dokument taki jest przygotowany na druku z danymi kancelarii, co pozwala na jego uwiarygodnienie. W treści wezwania powinny znaleźć się między innymi informacje takie jak:

 • niepowtarzalny identyfikator (numer) nieopłaconej faktury,
 • kwota jaką dłużnik jest zobowiązany uregulować,
 • miejscowość oraz data sporządzenia zawiadomienia,
 • ostateczna data spłaty długu,
 • metoda pokrycia należności,
 • konsekwencje dalszego odwlekania z płatnością (rozpoczęcie postępowania sądowego oraz naliczanie odsetek za zwłokę).

Dodanie dłużnika do rejestrów

Istnieje także możliwość skłonienia nierzetelnego klienta do spłaty zadłużenia poprzez dodanie go do krajowych baz dłużników. Warto wykorzystać w tym celu zwłaszcza Krajowy Rejestr Długów Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, a także ERIF Biura Informacji Gospodarczej. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał praktycznie żadnych szans, aby otrzymać kredyt od banku lub zawrzeć umowę z ubezpieczycielem.

Twarda windykacja

Kiedy wszystkie metody miękkiej windykacji zawiodą, wtedy trzeba sięgnąć po ostateczny środek jakim jest wprowadzenie sprawy na drogę postępowania sądowego. Firma windykacyjna ma możliwość zgłoszenia wniosku do e-Sądu lub sądu tradycyjnego. Po przyznaniu wyrokowi klauzuli wykonalności, dłużnik otrzyma sądowy nakaz zapłaty. Jeżeli go zignoruje, wówczas będzie się wobec niego toczyć postępowanie komornicze.

Ile kosztuje windykacja w systemie Windykacja Online?

Kiedy zlecisz windykację na stronie pod adresem www.windykacja-online.pl, możesz otrzymać dokładnie taką kwotę, jaka jest Ci należna – bez jej pomniejszenia o honorarium dla kancelarii prawniczej. Jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie koszty prowadzonego postępowania są przerzucane na dłużnika. Ty poniesiesz jedynie opłaty administracyjne, np. wynikające z dostarczenia dłużnikowi zawiadomienia pocztą.  

2018-05-08 07:58:11


Windykacja kredytu – co czeka niepokornego dłużnika?


Banki nie cofają się przed radykalnymi krokami, gdy w grę wchodzą niespłacone kredyty – coraz chętniej sprzedają duże portfele zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności. Gdy windykator staje u drzwi, klient znajduje się zwykle w podbramkowej sytuacji. Co mu wówczas pozostaje i na czym tak właściwie polega windykacja kredytu?

Po co banki sprzedają kredyty?

Banki muszą zarabiać. Największe pieniądze otrzymują nie tyle z prowadzenia kont czy obsługi płatności, co z pożyczania gotówki oraz sprzedaży produktów depozytowych. Od jakości tzw. portfela kredytowego zależą wyniki finansowe danego banku. Tym samym opóźnienia w spłacie należności stanowią dla banków olbrzymi problem. Transakcja przestaje być opłacalna, a powstałe rezerwy okazują się dodatkowym obciążeniem bilansu.

Windykacja kredytu to żmudny, czasochłonny i wyczerpujący proces. Nie chodzi tu o małe kwoty i niskie należności, które można ściągnąć z dnia na dzień. Do walki o zaległą spłatę potrzeba wielu zasobów, a egzekucja z nieruchomości potrafi toczyć się przez całe lata.

Gdy bank podejmuje decyzję o sprzedaży kredytu hipotecznego firmie windykacyjnej, korzysta jednocześnie z tarczy podatkowej. Oprócz ceny sprzedaży odpisuje podatki i odmraża zgromadzone rezerwy. Tym sposobem gwarantuje sobie szybką poprawę wyników i zdejmuje sobie z głowy całą listę problemów – od administrowania długu po licytację przejętych nieruchomości.

O dziwo, takie rozwiązanie ma swoje plusy nie tylko dla banku, ale także dla dłużnika, który wciąż może wywrzeć znaczący wpływ na bieg wydarzeń. Poza tym dług jest zwykle warty więcej w banku udzielającym kredytu hipotecznego niż później, gdy zobowiązanie zostaje już sprzedane i trafia do nowego wierzyciela. Gdy popadniesz w tarapaty finansowe, za wszelką cenę staraj się nawiązać porozumienie z wierzycielem. Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż bierne oczekiwanie na licytację majątku przez komornika. Nowi wierzyciele są często bardziej elastyczni i chętniej podejmują negocjacje – warto to wykorzystać!

Co zrobić, gdy bank sprzeda Twoje długi?

W pierwszej kolejności – wziąć głęboki oddech i uspokoić się. Wpadanie w panikę nic tu nie da, a poza tym, jak wykazaliśmy powyżej, jest nieuzasadnione. Wszystko zależy od dłużnika i od tego, czy chce on racjonalnie rozwiązać powstały problem. Stąd wynika krok drugi, czyli jak najszybsze nawiązanie kontaktu z nowo ustalonym wierzycielem. Dłużnik, który za wszelką cenę ucieka od odpowiedzialności albo biernie czeka na rozwój wydarzeń, niejako sam się skazuje na porażkę.

Wystarczy zacząć od małych rzeczy, np. zadbać o to, aby podać wierzycielowi swój aktualny numer telefonu czy adres e-mail. W ten sposób dłużnik sygnalizuje, że ma dobre zamiary, i że zależy mu na polubownym załatwieniu sprawy. Doskonałym posunięciem jest też ustalenie terminu rozmowy z przedstawicielem firmy windykacyjnej. W końcu i jemu, i osobie zadłużonej przyświeca ten sam cel: szybkie porozumienie, które zostanie zaakceptowane przez obydwie strony.

Nie warto jednak robić niczego zbyt pochopnie. Do negocjacji z firmą windykacyjną należy się wcześniej przyszykować. Dobrze jest rozplanować swój domowy budżet, zanalizować wydatki i dochody i trzeźwo spojrzeć na swoje możliwości finansowe. Przygotowania do rozmowy powinny obejmować analizę wielu różnych scenariuszy. Windykacja kredytu to biznes – im szybciej spóźniony dłużnik to zrozumie, tym lepiej dla niego. Każda zdobyta informacja może okazać się tą, która podczas negocjacji przechyli szalę na korzyść kredytobiorcy, a przynajmniej pozwoli osiągnąć zadowalający kompromis. Ważne jest, aby ustalone warunki nadawały się do sumiennej realizacji – w przeciwnym razie wszystko pójdzie na marne.

Nowe koszty wierzytelności

Według obiegowej opinii (powtarzanej często przez prasę) portfel wierzytelności hipotecznych sprzedawany jest za mniej więcej 15%  wartości. Nie należy jednak zakładać, że jest tak w każdym przypadku, a co gorsza – że wierzyciel hojnie umorzy 85% długu. Wycena portfeli wierzytelności jest zwykle niejednorodna. Liczy się tutaj wiele czynników: wysokość LTV, odsetki czy rodzaj zabezpieczenia kredytu. Przy windykacji kredytu analizuje się także sytuację każdego dłużnika – sprawdza się, czy jego rodzina ma kłopoty, czy może po prostu schował on głowę w piasek po nieudanej inwestycji. Do sprawy przypisuje się następnie realny odzysk dla paru scenariuszy działania, a następnie sumuje się cząstkowe wyceny.

Jak widać, ustalanie finalnego procentu to dość indywidualna kwestia. Prawda jest taka, że dana wierzytelność mogła kosztować nowego wierzyciela zarówno 5, jak i 80%. Trzeba więc pozbyć się statystycznego myślenia i otworzyć się na różne ewentualności. Założenie o 15% wartości może już na wstępie zrujnować całe negocjacje.

Ostatni etap windykacji kredytu

Najczarniejszym scenariuszem dla dłużnika, a ostatnią deską ratunku dla wierzyciela jest licytacja komornicza. Po wystawieniu nieruchomości na taką licytację jej dotychczasowy właściciel zupełnie traci kontrolę nad sytuacją. Podobny scenariusz czeka tych, którzy grają na czas, stosują strategię wykrętów i unikają odpowiedzialności jak ognia. Nieruchomości są zwykle sprzedawane za 66-75% ich formalnej wyceny, a odzysk wierzyciela jest jeszcze mniejszy (trzeba przecież pokryć koszty sądowe i egzekucyjne). Pozostała kwota długu jest wtedy dochodzona z innych części majątku dłużnika. 

2018-05-07 07:11:33


Na czym polega windykacja zewnętrzna?


Coraz więcej firm cieszących się dużym zainteresowaniem ze strony klientów, posiada własne działy zajmujące się windykacją. Jednocześnie nie brakuje sytuacji, w których przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing owych usług do wyspecjalizowanych, zewnętrznych firm. Z czego to wynika i jakich korzyści można się dzięki temu spodziewać?

Niespłacone należności – czym grożą firmie?

Dla firm, które decydują się na sprzedaż z tzw. odroczonym terminem płatności, poślizgi ze spłatą czy niespłacone należności to niestety chleb powszedni. Jeśli dłużnik spóźnia się z uregulowaniem należności zaledwie kilka dni, nie ma w tym nic strasznego – wierzyciel wciąż może zachować płynność finansową. Prawdziwe zagrożenie stanowią klienci czy kontrahenci, którzy nic sobie nie robią z przypomnień o płatnościach czy wręcz unikają kontaktu z daną firmą, w związku z czym wyczekiwany moment spłaty należności zdaje się odwlekać w nieskończoność.

Takie nieściągnięte należności to prawdziwa zmora firm, które nie mogą przecież zawieszać swojej działalności gospodarczej za każdym razem, gdy niesłowny klient będzie się ociągał z wpłatą pieniędzy. Utrata płynności finansowej to poważny problem. Żeby zabezpieczyć się przed sytuacją, w której niespłacone należności narastają do przytłaczających rozmiarów, firmy decydują się na prowadzenie windykacji. Takie tworzone w ramach firmy działy odpowiadają za monitorowanie płatności oraz upominanie krnąbrnych dłużników. Niestety, prowadzona na własną rękę windykacja polubowna nie zawsze przynosi takie efekty, jakbyśmy tego chcieli. Gdy czynności podejmowane przez pracowników przechodzą bez echa, wierzycielowi pozostaje zlecenie sprawy firmie zewnętrznej.

Jakie korzyści wynikają z windykacji zewnętrznej?

Wynajęcie profesjonalnej, wyspecjalizowanej w temacie windykacji firmy zewnętrznej to doskonała alternatywa dla samodzielnego dochodzenia należności. Oczywiście, takie firmy nie działają za darmo – aby zarobić na swoje utrzymanie, muszą pobierać prowizyjne wynagrodzenie. Mimo wszystko skorzystanie z ich usług zwykle się opłaca. Oto najważniejsze korzyści windykacji zewnętrznej:

 • wierzyciel oszczędza swój cenny czas,
 • nie musi tracić energii na czynności windykacyjne, które są zwykle wyczerpujące,
 • zamiast tego skupia się na prowadzeniu własnej firmy i na jej rozwoju,
 • pracownicy handlowi mogą skoncentrować się na swoich codziennych obowiązkach, ponieważ nie są dłużej angażowani do prowadzenia specjalistycznych działań windykacyjnych,
 • firma zewnętrzna szczyci się zwykle dużym doświadczeniem i jest wyspecjalizowana w tym, co robi, a przez to działa skuteczniej,
 • po dokonaniu wstępnych ustaleń firma windykacyjna sporządza raport, w którym wskazuje, jaka jest realna szansa na spłatę należności przez dłużnika,
 • to właśnie wynajęta firma zajmuje się wypracowaniem porozumienia z dłużnikiem, które będzie korzystne i akceptowalne dla obu stron, po czym zabezpiecza spłatę długu,
 • w efekcie wierzyciel może dokonać redukcji kosztów własnych.

Co może sprawdzić klient, jeśli korzysta z windykacji zewnętrznej?

Klient ma prawo:

 • zaglądnąć do aktualnego odpisu z rejestru sądowego – znajdzie tam informacje na temat tego, jak długo firma windykacyjna jest aktywna na rynku wierzytelności oraz odnajdzie kontakt do przynajmniej trzech podmiotów gospodarczych, z jakimi ostatnio przyszło jej współpracować,
 • sprawdzić, czy podejmowane przez firmę procedury windykacyjne nie kończą się przypadkiem na działaniach pasywnych (telefonowanie do dłużników i przesyłanie im stosownych pism),
 • upewnić się, czy prowizja firmy pozostaje adekwatna w stosunku do stosowanych przez nią procedur.

Dopiero gdy klient lepiej pozna wybraną przez siebie firmę, będzie mógł ocenić, czy warto z nią współpracować. Uwaga: nie daj się skusić zbyt niskim cenom! Korzystanie z usług firmy, która pobiera najniższe prowizje na rynku, będzie się prawdopodobnie wiązać z wdrażaniem wyłącznie podstawowych, pasywnych procedur windykacyjnych.

Chcąc ocenić pracę danej firmy windykacyjnej, nie powinno się przekazywać jej na początku najtrudniejszej sprawy. Najbardziej skomplikowane przypadki wymagają ogromnych nakładów pracy i czasu, a poza tym nawet najlepszym zdarza się ponieść porażkę i nie świadczy to wcale o kompletnym braku talentu, a po prostu o pechu. Aby jak najlepiej wypróbować firmę, należy zlecić jej pełną obsługę windykacyjną swojego przedsiębiorstwa na kilka miesięcy. Dopiero wtedy będzie można wycenić jej skuteczność (i to przy sprawach o różnym stopniu skomplikowania).

Ile kosztuje windykacja zewnętrzna?

Zdarza się, że firmy windykacyjne pobierają zupełnie nieuzasadnione, zawyżone opłaty wstępne. Mało tego: część podobnych firm żyje wyłącznie z takich opłat, podczas gdy skuteczność ich działania pozostawia wiele do życzenia.

Wynagrodzenie firmy windykacyjnej powinno zależeć od wysokości prowizji ściągniętego długu. Firma zawiera w tym celu indywidualną umowę i pobiera od 5 do 30%. Prowizja zależy od stopnia trudności sprawy oraz wysokości długu (najczęściej przy wysokich kwotach wierzytelności ustala się niższy procent).