Szybka windykacja faktur

W każdym biznesie czas to pieniądz. Dlatego zależy nam, aby faktury za wykonane zamówienia dla naszych kontrahentów zostały jak najszybciej opłacone. Co jednak robić w przypadku, kiedy nie możemy doczekać się na otrzymanie powstałej należności? Brak płatności na czas może narazić firmę na utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zahamować jej rozwój.

 

Dlatego nie gódź się na to, aby nierzetelny klient pozostał bezkarny. Pamiętaj o tym, że każda faktura po pewnym czasie ulega przedawnianiu. Nie warto do tego dopuszczać, nawet w przypadku gdy kwota zadłużenia nie jest zbyt wysoka. Przecież musiałeś ciężko zapracować na te pieniądze. Szybka windykacja faktur online to rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę.

 

Nie masz czasu na samodzielną windykację? Przekaż swoją sprawę w ręce kancelarii prawniczej!

 

Zapewne windykacja faktur kojarzy Ci się z koniecznością długiego włóczenia się po sądach. Nie chcesz tracić czasu, nerwów i pieniędzy, dlatego zastanawiasz się, czy nie lepiej byłoby darować dług swojemu dłużnikowi? Wcale nie musisz zajmować się tym wszystkim samodzielnie.

 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie przekazanie profesjonalnej firmie windykacyjnej pełnomocnictwa do prowadzenia Twojej spawy. Doświadczeni prawnicy prowadzili już setki podobnych postępowań, dlatego wiedzą doskonale, jak skłonić nierzetelnego kontrahenta do spłaty zadłużenia.

 

Jak szybko zlecić windykację online?

 

Naprawdę szybka windykacja faktur jest możliwa dzięki skorzystaniu z systemu pod adresem www.windykacja-online. Twoim zadaniem będzie wypełnienie elektronicznego formularza, który zostanie wyświetlony po kliknięciu na przycisk „Zleć windykację”, widoczny na stronie głównej.

 

Zostaniesz poproszony o podanie wszelkich niezbędnych danych zarówno własnej firmy, jak i przedsiębiorstwa należącego do dłużnika. Są to między innymi informacje teleadresowe oraz identyfikacyjne. Pozwolą one firmie windykacyjnej w prowadzeniu postępowania i nawiązywaniu kontaktu z obiema stronami sporu. Będziesz musiał również dokładnie opisać fakturę lub inne dokumenty, będące podstawą prawną do rozpoczęcia procesu windykacyjnego.

Każdy z dokumentów należy także opisać, wskazując m.in. numer faktury, kwotę oraz termin, do którego klient był zobowiązany zapłacić. W tym samym oknie zdołasz dołączyć pliki z dokumentami – akceptowane są wszystkie popularne rozszerzenia plików.

 

Zanim prześlesz formularz, sprawdź dokładnie, czy wszystkie podane dane są prawidłowe i kompletne. Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, pozostanie jeszcze etap potwierdzenia zgód i oświadczeń, a także udzielania pełnomocnictwa do prowadzenia Twojej sprawy. Zostanie utworzone indywidualne konto, które posłuży Ci do monitorowania postępów windykacji. Będziesz również otrzymywać mailowe powiadomienia.

 

Jakie działania obejmuje windykacja online?

 

Zlecając szybką windykację faktur za pośrednictwem strony www.windykacja-online, możesz liczyć na wykorzystanie przez prawników wielu sprawdzonych metod odzyskiwania należności. W pierwszej kolejności firma windykacyjna prowadzi negocjacje internetowej oraz telefoniczne z dłużnikiem. W ich trakcie ma miejsce podjęcie prób przekonania go do szybkiego opłacenia faktury.

 

Prawnicy mogą zaproponować korzystną dla dłużnika formę zwrotu należności – na przykład w ratach. Jeżeli negocjacje online nie przyniosą skutku, wówczas następnie mają miejsce bezpośrednie negocjacje terenowe. Warto mieć na uwadze, że na tym etapie firma prowadząca windykację próbuje jeszcze doprowadzić do odzyskania długu na polubownych zasadach.

 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

 

Jeżeli jednak nierzetelny klient pomimo wielu ponagleń ciągle nie zamierza płacić, konieczne jest wtedy przesłanie do niego przedsądowego wezwania do zapłaty. W tym przypadku mamy już do czynienia z nieco twardszą metodą windykacji. W sporządzanym dokumencie informujemy bowiem dłużnika o konsekwencjach, jakie poniesie w przypadku dalszego braku płatności za fakturę. Zalicza się do nich przede wszystkim rozpoczęcie naliczania odsetek za zwłokę, a także przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Wezwanie do zapłaty niemal zawsze powinno być przesłane pocztą, listem za potwierdzeniem odbioru. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w treści umowy zawartej z klientem znalazł się zapis, że możliwe jest dostarczenie takiego dokumentu drogą elektroniczną. Należy pamiętać, aby przedsądowe wezwanie zawierało takie pozycje jak:

 

  • numer faktury będącej podstawą prawną do ubiegania się o zwrot zadłużenia,

  • kwota z nieopłaconej faktury oraz data jej terminowego opłacenia,

  • miejscowość sporządzenia przedsądowego wezwania do zapłaty wraz z datą,

  • ostateczny termin, jaki dajemy dłużnikowi, aby uregulował powstały dług,

  • metodę płatności za zaległą fakturę.

 

Do przesyłki pocztowej warto również dołączyć wszelkie dokumenty, które dowodzą faktu powstania długu. Mamy znacznie większe szanse na odzyskanie należności, kiedy pismo zostanie wysłane na druku z danymi kancelarii prawniczej. Taki dokument zwykle jest przez dłużnika traktowany na tyle poważnie, że decyduje się on na zwrot należności. Jeżeli jednak i to nie pomoże, wtedy sprawa jest już wnoszona na drogę sądową. Na szczęście wszystkimi sprawami formalnymi zajmuje się firma windykacyjna.

 

 

Po pomyślnym zakończeniu sprawy, możesz spodziewać się zwrotu długu na swój rachunek bankowy. W przypadku windykacji zleconej na stronie www.windykacja-online, otrzymasz dokładnie taką kwotę, jaką był Ci winien dłużnik – wraz z odsetkami.

Kancelaria nie naliczy dla siebie żadnej sumy honorarium, gdyż wszystkie koszty postępowania sądowego (z wyjątkiem opłat administracyjnych) zostają przerzucone na nierzetelnego kontrahenta.