Jak windykować należności?

Problemy z odzyskaniem należności przytrafiają się przede wszystkim małym firmom, gdyż brakuje w nich działu windykacji, gdzie profesjonaliści odpowiadają za skuteczne i szybkie egzekwowanie należności za sprzedane towary czy wykonane usługi.
Jednak w średnich oraz dużych firmach także zdarzają się klienci, którzy nie płacą na czas albo wcale tego nie robią.

Nie należy przez to rozumieć, że małe przedsiębiorstwa muszą godzić się na oszustwa finansowe i narażać płynność firmy własnej firmy. Jedyne co mogą oni zrobić to maksymalnie ograniczyć problem oraz uczynić wszystko, żeby negatywne skutki uboczne takiego postępowania nie wpłynęły w znacznym stopniu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Niewłaściwe zachowanie dłużnika nie powinno zostać zignorowane albo – co gorsza – zaakceptowane. W takim przypadku dostaje on pozwolenie na kontynuację oszust i kradzieży, za które nie musi ponosić żadnych konsekwencji. 

Na co zwrócić uwagę, aby nie trzeba było windykować należności

Dobór właściwych kontrahentów jest niezwykle istotny, chociaż nikt nie chce rezygnować z klientów w czasach, kiedy spora konkurencja na rynku utrudnia osiąganie znacznych zysków. Jednak warto się odpowiednio zabezpieczać przed nieuczciwymi klientami, którzy zwlekają z opłatami.

Jeśli jest już za późno i przedsiębiorstwo ma problem z wyegzekwowaniem należności, trzeba wiedzieć, jak należy postępować.

Przede wszystkim trzeba działać jeszcze zanim pojawią się problemy finansowe

Powiedzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć odnosi się również do kontaktów z kontrahentami. Bardzo ważne, żeby jeszcze przed rozpoczęciem współpracy skontrolować przedsiębiorstwo w rejestrze dłużników. Tylko w taki sposób można upewnić się, że potencjalny klient jest uczciwy i w systemie nie widnieją żadne opóźnione albo nieuregulowane płatności.
Firma, która w przeszłości dopuściła się nieterminowych spłat albo zalega z opłacaniem faktur, może przysporzyć sporych problemów. Stąd trzeba rozważyć, czy współpraca nie przyniesie więcej strat i nerwów niż korzyści. 

Narzędzia ułatwiające windykację należności 

Aby zminimalizować ryzyko, można wykorzystać pieczęć prewencyjną. Dodatkową ochronę zapewnia współpraca nawiązana z kancelarią albo firmą windykacyjną. To dla kontrahenta informacja, że nawet najmniejsza zwłoka w płatności będzie skutkować rozpoczęciem czynności windykacyjnej przez grupę specjalistów. Ten zapis doskonale działa i zmniejsza ryzyko zmagania się z nieuczciwymi kontrahentami.

Przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na terminy płatności faktur. Jeśli w rejestrze pojawi się opóźnienie, trzeba od razu wysyłać powiadomienie. Warto także ustalić zasadę, że firma, która nie zapłaci za fakturę, nie może zamówić kolejnych towarów czy usług.

Sąd jako ostateczne rozwiązanie

Serwisy windykacyjne na przykład windykacja-online.pl w wielu przypadkach pozwala rozwiązać problemy z nieuczciwymi kontrahentami.
Warto tego spróbować jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
Wezwanie do zapłaty, które zostało przygotowane przez prawnika, jest traktowane o wiele poważniej niż wezwanie wierzyciela.

Firma windykacyjna nie może zagwarantować, że konsument zmieni zdanie i pokryje swój dług, ale jej działania stanowią pierwszy krok do uzyskania należności. Dłużnicy wykazują zdecydowanie większą chęć współpracy z profesjonalistami, gdyż mają na uwadze konsekwencje zwlekania płatnościami za faktury.
Rozpoczęcie współpracy w większości przypadków kończy się ugodą albo wyznaczeniem nowego harmonogramu płatności.

Kiedy trzeba skierować sprawę do sądu?

Jeśli firma windykacyjna przy pomocy swoich metod nie odzyska zaległych należności, sprawa trafia do sądu. W tym czasie warto cały czas kontynuować współpracę ze specjalistami ds. windykacji. Przyda się przede wszystkim przedprocesowe wezwanie do zapłaty, w którym znajdzie się propozycja ugody. To ostatnia szansa na porozumienie przed wstąpieniem na drogę postępowania cywilnego.

Jeśli ostatnie wezwanie do zapłaty nie przyniesie żadnych rezultatów, jest ono potrzebne do napisania  pozwu. Aby przygotować wspomniany pozew, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy prawnika, ale wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Kiedy sąd wyda wyrok zgodny z wolą wnioskodawcy, konieczne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Wszystkie czynności powinny być nadzorowane przez adwokata, wtedy można uniknąć błędów, które przedłużają postępowanie. 

Jakie czynności trzeba wykonać po wydaniu wyroku?

W sytuacji, kiedy postępowanie nie przyniesie żadnych rezultatów, konieczne jest wykonanie egzekucji majątku dłużnika. Aby działania przyniosły skutek, niezbędne jest wsparcie komornika oraz firmy windykacyjnej, na przykład windykacja-online.pl, gdyż oba podmioty podejmują współpracę i razem dążą do jak najszybszego odzyskania należności.

Co zrobić, jeśli egzekucja nie przyniesie żadnych efektów?

Jeśli wszystkie osoby zaangażowane w odzyskiwanie długu nie odniosą sukcesu, sprawę można ponownie skierować na drogę postępowania sądowego. Na skutek działań wymiaru sprawiedliwości dłużnik zostaje dopisany do ogólnokrajowego sądowego rejestru niewypłacalnych dłużników. W przypadku spółek prawa handlowego można także wytoczyć sprawę prezesowi albo członkom zarządu. Decyzja sądu pozwala na odzyskanie środków z prywatnego majątku przedsiębiorcy.

Jednym z ostatnich rozwiązań jest sprzedanie wierzytelności. Ta opcja pozwala na odzyskanie pewnej części długu. Kupujący dostrzegają realną szansę na odzyskanie należności (po krótszym albo dłuższym okresie oczekiwania).

Kiedy firma ma jednego czy w najgorszym wypadku kilku dłużników może zauważyć znaczne pogorszenie płynności finansowej. Oznacza to problemy w opłacaniu składek na ubezpieczenie, trudności w opłacaniu podatku, wynagrodzeń dla pracowników czy rachunków. Z tego względu, kiedy jeden z kontrahentów przejawia tendencje do zwlekania z płatnością, należy jak najszybciej skorzystać ze wsparcia firmy windykacyjnej. Specjaliści wiedzą, jakie działania zwiększają prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy. W najgorszym przypadku sprawa zawsze może trafić do sądu, gdzie przyznanie wyroku na rzecz przedsiębiorcy jest tylko kwestią czasu.

Rzetelne monitorowanie wszystkich firm pozwala na uniknięcie nieuczciwych kontrahentów, dlatego od tego trzeba zawsze zaczynać współpracę.