Jak odzyskamy Twój dług?


Jak odzyskać należności za niezapłacone faktury?

Kontrahent spóźnia się z opłaceniem faktur? Prośby telefoniczne i mailowe o uregulowanie należności nie dały oczekiwanego rezultatu?
Każda nieopłacona faktura prowokuje do powstania zatoru płatniczego.

Nagromadzone zadłużenia przechodzą na kolejne powiązane z nim podmioty, negatywnie wpływając, na całe otoczenie biznesowe.
Zator płatniczy uruchamia efekt domina dla przedsiębiorcy. Nie otrzymujemy zapłaty w terminie czego następstwem jest brak środków na rozwój firmy oraz na dalszą spłatę własnych zobowiązań.  W najgorszym scenariuszu dochodzi do zamknięcia działalności.

Wyeliminuj taki bieg sprawy i wykonaj windykację dłużnika.
Proces windykacji możemy uruchomić już w dniu następującym po upływie terminu płatności.

Jednak przed ruszeniem do sądu spróbuj polubownego rozwiązania sprawy.

 

Jakie są metody na odzyskanie należności?

Odzyskanie długu, może odbyć się na kilka sposobów, które wiążą się z poniesieniem mniejszych lub większych nakładów, głownie finansowych. Czas to też pieniądz, więc nie czekaj na to by faktura uległa przeterminowaniu.
Windykację możesz przeprowadzić samodzielnie lub przy pomocy kancelarii windykacyjnej. Samodzielną windykację możesz przeprowadzić zarówno w formie polubownej jak i sądowo-egzekucyjnej, jednak nie należy zapominać, że przeprowadzenie windykacji wiąże się z szeregiem żmudnych czynności.


Korzystając z programu windykacja-online.pl kierujesz sprawę do profesjonalnej kancelarii windykacyjnej, która wyręczy Cię w odzyskaniu należności podczas gdy Ty zajmiesz się sprawami firmowymi.
Na bierząco zostaniesz informowany o biegu sprawy.

Ale zacznijmy od początku, w jaki sposób rozpoczniemy odzyskiwanie długu?

 

Windykacja polubowna - dobrowolna spłata należności

Wszczęcie roszczenia rozpoczniemy na zasadach windykacji polubownej, inaczej nazywaną windykacją miękką.
Polega ona na motywowaniu dłużnika do zawarcia ugody.
Istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc w nakłonieniu dłużnika do uregulowania powstałej wierzytelności.

Kroki, które podejmiemy to:

  • Kontakt z dłużnikiem za pomocą telefonów, maili lub spotkania osobistego;
  • Podjęcie negocjacji w celu spłaty i odzyskania należności;
  • Poinformowanie dłużnika o konsekwecjach niespłacenia długu;
  • Dostarczenie wezwania do zapłaty.


Wezwanie do zapłaty
to dokument po którym większość spraw zostaje rozwiązana.
Zwykle takie pismo dostarczone zostaje za pomocą listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
Jeżeli sprawa zostanie skierowana do tor sądowo-egzekucyjny, potwierdzenie odbioru pisma może być użyte w sądzie jako dowód próby wcześniejszego ,,dogadania się,,.

 

Windykacja sądowo - egzekucyjna. Uzyskanie prawomocnego wyroku

W każdej nie możliwej do rozwiązania sytuacji skierowanie sprawy do sądu może okazać się nie tylko skutecznym ale i również jedynym rozwiązaniem.
Jeżeli dłużnik nie wyraża chęci zawarcia ugody i nie odpowiada na wezwania do zapłaty, przechodzimy na etap windykacji twardej inaczej sądowo - egzekucyjnej.
W przeciwieństwie do windykacji polubownej, stosuje się tu środki o charakterze prawnym, a nie perswazyjnym.

Stosujemy wobec dłużnika:

  • Pozew sądowy - który ma na celu uzyskania nakazu zapłaty;
  • Klauzula wykonalności - w momencie uzyskania nakazu zapłaty, możemy rozpocząć wszczęcie postępowania klauzulowego. Za jego pomocą możemy uzyskać tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności;
  • Tytuł egzekucyjny;
  • Skierowanie sprawy do komornika


Windykacja sądowo - egzekucyjna
przede wszystkim przerywa bieg przedawnienia. Jednak wiąże się ona z większymi kosztami wykonawczymi oraz dłuższym czasem rozstrzygnięcia sprawy.

 

Odzyskajmy Twoje pieniądze

Skorzystanie z programu do zlecenia windykacji może okazać się najlepszym rozwiązaniem.
Wszystko odbywa się w prosty sposób na wcześniej ustalonych zasadach.
Jeżeli nie chcesz wiązać się z ewentualnymi kosztami, które wystąpią na każdym etapie roszczenia możesz zdobyć się na odzyskanie długu na koszt dłużnika.


Zleć windykację przy pomocy prostego formularzu i czekaj, aż skutecznie odzyskamy Twoje pieniądza.
Zostaniesz na bierząco informowany o każdym podjętym kroku.
Jeżeli odzyskanie długu przejdzie na tor sądowo - egzekucyjny my zadbamy o wszystkie potrzebne dokumenty, które pomogą w rozstrzygnięciu Twojej sprawy.

Zajmiemy się kompleksowo każdym etapem sprawy windykacyjnej.