Windykacja firmy

Obawiasz się, że już nie odzyskasz pieniędzy, które należą Ci się za wykonanie zamówienia dla swojego klienta? Wykonałeś usługę lub dostarczyłeś towar w wyznaczonym terminie, jednak nie możesz się doprosić o swoją należność. Rozpocznij zatem tak szybko jak to tylko możliwe windykację firmy nierzetelnego kontrahenta. Pamiętaj o tym, że im szybciej rozpoczniesz działania zmierzające do odzyskania długu, tym większe będą Twoje szanse na sukces. Po roku faktura może już ulec przedawnieniu i wówczas nie odzyskasz już zaległych środków.

Obawiasz się tego, że będziesz musiał chodzić w nieskończoność po sądach? Nie musisz prowadzić działań windykacyjnych wyłącznie na własną rękę. Możesz już od początku korzystać ze wsparcia profesjonalnej kancelarii prawniczej. Pozwoli Ci to oszczędzić nie tylko nerwy i czas, lecz także pieniądze. Pod warunkiem, że zlecisz windykację przy użyciu formularza dostępnego na stronie www.windykacja-online.pl. Jego wypełnienie zajmie Ci zaledwie kilka minut, po czym doświadczeni prawnicy zajmą się Twoją sprawą. Tobie pozostanie jedynie sprawdzanie postępów w realizacji postępowania na automatycznie utworzonym koncie. System wyliczy również należne Ci odsetki, dzięki czemu zdołasz się zorientować, ile dokładnie zwróci Ci Twój dłużnik.

Jak zlecić windykację firmy?

Aby skorzystać z usług windykacji prawniczej, należy po znalezieniu się na stronie głównej serwisu Windykacja Online kliknąć w przycisk „Zleć windykację”. W tym momencie wyświetli się elektroniczny formularz, który trzeba będzie wypełnisz. Wskazujesz dane osobowe, teleadresowe oraz identyfikacyjne obu stron sporu – dłużnika oraz wierzyciela.

Następnie załączasz pliki dokumentujące istnienie zadłużenia, takie jak faktury, rachunki czy umowy. Należy je dokładnie opisać, wskazując między innymi kwotę zadłużenia, datę do której faktura powinna była zostać opłacona, numer faktury oraz dodatkowe uwagi. Oprócz tego konieczne jest jeszcze tylko zaznaczenie wymaganych zgód i oświadczeń oraz udzielenie firmie windykacyjnej pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy Twojej firmy. Sprawdź jeszcze poprawność wprowadzonych danych i już możesz wysłać wypełniony formularz.

Jakie kroki podejmie firma windykacyjna?

Prawnicy prowadzący Twoją sprawę, rozpoczną od zastosowania polubownych metod windykacji, nazywanych miękką windykacją. Polegają one na tym, aby skłonić nierzetelnego kontrahenta do pokrycia należności bez konieczności wnoszenia sprawy na drogę postępowania sądowego.

W pierwszej kolejności do dłużnika przesyłane są monity przypominające. Przyjmują one życzliwą formę, zachęcającą do szybkiego uregulowania należności. Zwykle są wysyłane w formie mailowej lub SMS. Firma windykacyjna następnie podejmuje próby negocjacji. Mogą zostać one przeprowadzone telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio – w miejscu zamieszkania dłużnika. Zgodnie z polskim prawem, nie mogą mieć one charakteru ciągłego nagabywania czy straszenia. Chodzi raczej o to, aby w życzliwy sposób dojść z nierzetelnym kontrahentem do kompromisu. Prawniczy starają się zatem poznać faktyczne przyczyny zwłoki w spłacie należności i w miarę możliwości proponują korzystną dla dłużnika formę spłaty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Zdarza się jednak, że przedstawiciel zadłużonej firmy pomimo wielu ponaglań i prowadzonych negocjacji w dalszym ciągu nie zamierza spłacić długu. W takiej sytuacji firma windykacyjna sporządza w imieniu wierzyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty. Dokument taki jest przygotowany na druku z danymi kancelarii, co pozwala na jego uwiarygodnienie. W treści wezwania powinny znaleźć się między innymi informacje takie jak:

  • niepowtarzalny identyfikator (numer) nieopłaconej faktury,
  • kwota jaką dłużnik jest zobowiązany uregulować,
  • miejscowość oraz data sporządzenia zawiadomienia,
  • ostateczna data spłaty długu,
  • metoda pokrycia należności,
  • konsekwencje dalszego odwlekania z płatnością (rozpoczęcie postępowania sądowego oraz naliczanie odsetek za zwłokę).

Dodanie dłużnika do rejestrów

Istnieje także możliwość skłonienia nierzetelnego klienta do spłaty zadłużenia poprzez dodanie go do krajowych baz dłużników. Warto wykorzystać w tym celu zwłaszcza Krajowy Rejestr Długów Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, a także ERIF Biura Informacji Gospodarczej. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał praktycznie żadnych szans, aby otrzymać kredyt od banku lub zawrzeć umowę z ubezpieczycielem.

Twarda windykacja

Kiedy wszystkie metody miękkiej windykacji zawiodą, wtedy trzeba sięgnąć po ostateczny środek jakim jest wprowadzenie sprawy na drogę postępowania sądowego. Firma windykacyjna ma możliwość zgłoszenia wniosku do e-Sądu lub sądu tradycyjnego. Po przyznaniu wyrokowi klauzuli wykonalności, dłużnik otrzyma sądowy nakaz zapłaty. Jeżeli go zignoruje, wówczas będzie się wobec niego toczyć postępowanie komornicze.

Ile kosztuje windykacja w systemie Windykacja Online?

Kiedy zlecisz windykację na stronie pod adresem www.windykacja-online.pl, możesz otrzymać dokładnie taką kwotę, jaka jest Ci należna – bez jej pomniejszenia o honorarium dla kancelarii prawniczej. Jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie koszty prowadzonego postępowania są przerzucane na dłużnika. Ty poniesiesz jedynie opłaty administracyjne, np. wynikające z dostarczenia dłużnikowi zawiadomienia pocztą.